Låt oss på Jacobs Måleri sköta Er trädgård, så att Ni kan få njuta av en vacker trädgård året om.
Ni kanske känner till att flera trädgårdsarbeten är rutavdragsberättigade vilket innebär att man bara betalar halva arbetskostnaden.

Här är några av dessa trädgårdsarbeten

  • Rabattskötsel
  • Buskbeskärning
  • Gräsklippning
  • Mossbekämpning
  • Häckklippning
  • Gödsling av växter och grönytor
  • Miljövänlig ogräsborttagning mellan plattor
  • Vår och höststädning

Nu kan Jacobs Måleri även ta fram ett skötselschema som anpassas efter Era behov och Er trädgård under hela året.
Kontakta oss för att boka in ett skötselmöte för att få ett kostnadsförslag på vad ett skötselschema skulle kosta för Er trädgård!
Vi ger givetvis också skötselråd, beskär träd och planterar.