Har du ingen som sköter din snöskottning? Jacobs Måleri håller era tak snö och isfria under vintern!

Förbered dig och säkra dig inför kommande vintersäsong.
I dag har fastighetsägaren en skyldighet att säkerställa att taket skottas. Snöskottning på tak är riskförebyggande och ska alltid utföras med rätt utrustning och utbildning. Jacobs Måleri är specialister med flera års erfarenhet inom takarbeten, en partner som uppfyller dina krav på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå. Med oss kan du känna dig trygg i samarbetet och veta att du får en tillförlitlig hjälp!

Snö och takskottning

  • Snö och istappsborttagning
  • Tak och markskottning och borttagning av istappar, från fastighets,- till industri tak
  • Vår personal arbetar alltid med säkerhetsutrustning och enligt säkerhetsföreskrifter
  • Alltid innan påbörjat arbete utför vi riskanalys
  • Minst en vakt står nedanför huset
  • Material för avspärrning med väl synliga varningar för fotgängare eller parkerade fordon anordnas